Preferencyjne stawki celne na produkty importowane z Pakistanu do Unii Europejskiej

Preferencyjne stawki celne na produkty importowane z Pakistanu do Unii Europejskiej

Handel międzynarodowy jest kluczowym elementem globalnej gospodarki, a stawki celne odgrywają ważną rolę w kształtowaniu tych relacji. W tym artykule przyjrzymy się stawkom celnym na produkty importowane z Pakistanu do Unii Europejskiej.

System Preferencji Celnych Unii Europejskiej dla Pakistanu

Unia Europejska prowadzi z Pakistanem intensywne relacje handlowe. W ramach swojego systemu preferencji celnych, UE przyznała Pakistanowi status GSP+ (Generalised Scheme of Preferences Plus). Status ten pozwala na bezcłowy dostęp do rynku UE dla 66% produktów pochodzących z Pakistanu.

GSP+ jest przyznawany krajom, które zobowiązały się do wdrożenia 27 międzynarodowych konwencji dotyczących praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrego zarządzania. Pakistan otrzymał status GSP+ w 2014 roku.

Stawki celne na produkty importowane z Pakistanu

Dzięki statusowi GSP+, wiele produktów importowanych z Pakistanu do UE jest zwolnionych z cła. Dotyczy to m.in. tekstyliów i odzieży, które stanowią większość pakistańskiego eksportu do UE.

Jednak nie wszystkie produkty są objęte preferencjami celnymi. Niektóre produkty, takie jak niektóre rodzaje mięsa i produktów mlecznych, niektóre rodzaje warzyw i owoców, a także niektóre produkty przemysłowe, mogą podlegać stawkom celnym.

Jak sprawdzić stawki celne?

Aby sprawdzić stawki celne na konkretne produkty importowane z Pakistanu do UE, można skorzystać z internetowej bazy danych Access2Markets dostępnej na stronie Komisji Europejskiej. Baza ta zawiera szczegółowe informacje o stawkach celnych, wymaganiach dotyczących produktów, procedurach celnych i formalnościach handlowych.

Produkty importowane z Pakistanu zwolnione z cła

Dzięki statusowi GSP+, wiele produktów importowanych z Pakistanu do UE jest zwolnionych z cła. Dotyczy to przede wszystkim tekstyliów i odzieży, które stanowią większość pakistańskiego eksportu do UE. Inne sektory, które również korzystają z preferencji celnych, to na przykład przemysł skórzany, przemysł spożywczy czy przemysł chemiczny.

Produkty importowane z Pakistanu podlegające stawkom celnym

Mimo preferencyjnego traktowania, nie wszystkie produkty importowane z Pakistanu do UE są zwolnione z cła. Niektóre produkty, takie jak niektóre rodzaje mięsa i produktów mlecznych, niektóre rodzaje warzyw i owoców, a także niektóre produkty przemysłowe, mogą podlegać stawkom celnym.

Warto zaznaczyć, że stawki celne mogą się różnić w zależności od konkretnej kategorii produktu. Dlatego, aby uzyskać najbardziej aktualne i precyzyjne informacje o stawkach celnych, zaleca się korzystanie z internetowej bazy danych Access2Markets dostępnej na stronie Komisji Europejskiej.

Korzyści dla Twojej firmy z preferencyjnego traktowania celnego Pakistanu

Preferencyjne traktowanie celne Pakistanu przez UE otwiera wiele możliwości dla firm importujących produkty z tego kraju. Przede wszystkim, zwolnienie z cła na wiele produktów oznacza bezpośrednie oszczędności, które mogą przekładać się na konkurencyjność cenową Twojej firmy na rynku UE.

Dodatkowo, status GSP+ Pakistanu jest dowodem na to, że kraj ten zobowiązał się do przestrzegania międzynarodowych standardów w zakresie praw człowieka, praw pracowniczych, ochrony środowiska i dobrego zarządzania. Dla wielu firm, zwłaszcza tych, które zwracają dużą uwagę na zrównoważony rozwój i odpowiedzialność społeczną, to ważny argument za prowadzeniem biznesu z Pakistanem.

Usługi inspekcyjne i audyty w Pakistanie. V-Trust Inspection Service w Pakistanie

Pakistan odgrywa dużą rolę w świecie wytwórczym. Z dumą świadczymy doskonałe usługi kontroli jakości w ich regionie, w tym Kontrolę Przedwysyłkową Towaru PSIMonitorowanie produkcji PM, Nadzór Załadunku Kontenera CLS czy Inspekcje Podczas Produkcji DPI.

W Pakistanie wytwarza się wiele różnych produktów, których jakość podlega kontroli, takich jak tekstylia i odzież, bielizna i stroje kąpielowe, tekstylia domowe, odzież sportowa i produkty outdoorowe, a także sprzęt sportowy. I ku zaskoczeniu wielu produktów elektrycznych, takich jak sprzęt AGD, elektryczne narzędzia ręczne i komponenty.

Usługi inspekcyjne i audyty w Pakistanie. V-Trust Inspection Service w Pakistanie

Wartości, które zapewniamy podczas inspekcji i audytów w Pakistanie

  • Tylko pełnoetatowi lokalni inspektorzy i audytorzy, bez pracy w niepełnym wymiarze godzin lub na zlecenie, co zmniejsza ryzyko przekupstwa.
  • Zarządzanie lokalnie w Pakistanie.
  • Gwarantowana cena all-inclusive 268 USD za roboczodzień w regionach produkcyjnych Pakistanu.
  • Bez dodatkowych opłat za koszty podróży.
  • Bez dodatkowych opłat za przeglądy w weekendy.
  • Raporty z inspekcji dostarczone w ciągu 24 godzin po inspekcji; Dostępne są również raporty tego samego dnia.

O Pakistanie

KLUCZOWE LICZBY W PAKISTANIE
Populacja220,9 mln (2020)
PKB263 miliardy dolarów (2020)
Eksport25,25 miliarda dolarów (2020)
wzrost PKB1,38% (szacunkowo w 2021 r.)

*Źródło Raport Banku Światowego 2020.

Najdłuższy łańcuch produkcji tekstyliów w Azji

Przemysł tekstylny i odzieżowy to filary bazy produkcyjnej Pakistanu, stanowiące 56% całkowitego eksportu i zatrudniające 40% siły roboczej. Przemysł tekstylny jest w pełni realizowany w Pakistanie na każdym etapie przetwarzania, od zbioru bawełny po odziarnianie, przędzenie, farbowanie i wykańczanie, co czyni Pakistan ósmym co do wielkości eksporterem tekstyliów w Azji i czwartym co do wielkości producentem tekstyliów bawełnianych na świecie .

Pakistan, a także inni konkurenci w eksporcie odzieży, stają się w ostatnich latach bardziej skupieni na amerykańskim rynku odzieżowym ze względu na odejście od zaopatrywania się w Chinach, przy czym eksport do USA zajmuje pierwsze miejsce wśród innych krajów w Pakistanie, wzrastając do 19,7 procent w 2021 r. .

Ku uciesze wielu firm w Europie, kraje UE korzystają z bezcłowego dostępu do 91 proc. produktów wytwarzanych w Pakistanie.

Wyzwania dla przemysłu pakistańskiego

Jakość produktów Made In Pakistan nie spełnia najwyższych standardów. Ta niefortunna spójność wynika głównie z niższych możliwości badawczo-rozwojowych producentów w porównaniu z innymi krajami, takimi jak Indie, Chiny i Bangladesz. Z tego powodu ich sektor produkcyjny stoi w obliczu ostrej konkurencji na rynkach międzynarodowych.

Poza tym wyższe koszty produkcji i dewaluacja pakistańskiej waluty zmniejszają zdolność lokalnych producentów do sprostania konkurencji i zapewnienia atrakcyjniejszych cen dla kupujących.

Przerwy w dostawie prądu są powszechnym i dużym problemem w pakistańskiej produkcji , ponieważ kraj ten stoi w obliczu kryzysu energetycznego, w którym zapotrzebowanie na energię nie jest zaspokajane z powodu braku zasilania.


V-Trust pomaga importerom spać lepiej!™

V-Trust Inspection Service Group działa w Pakistanie, aby pomóc zagranicznym nabywcom w wyborze dostawców z pewnością na podstawie ocen dostawców i przezwyciężyć problemy z jakością produktów dzięki inspekcjom produktów i kontrolom próbek, oferując jednocześnie przewagę w postaci całkowicie ustandaryzowanego procesu kontroli jakości z pełnoetatowymi inspektorami.

  • Wyróżnione obszary: 268 USD/osobodni (all inclusive).
  • Gdziekolwiek indziej: 298 USD za osobodni (all inclusive).
  • Bez dodatkowych opłat za przeglądy w soboty i niedziele
Usługi inspekcyjne i audyty w Pakistanie. V-Trust Inspection Service w Pakistanie

● Lokalizacja Inspektora: Karaczi, Fajsalabad, Lahore, Islamabad

Skontaktuj się z nami, aby uzyskać więcej informacji na temat kontroli jakości lub oceny dostawców w Pakistanie.

Kontakt w języku angielskim:
E-mail: doris.li@v-trust.com
v-trust.com

Dodaj komentarz