Audyt SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)

Audyt SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit) to jeden z najczęściej stosowanych audytów społecznych na świecie. Umożliwia firmom ocenę ich lokalizacji, a dostawcom zrozumienie warunków pracy w ich łańcuchu dostaw.

Jest to zbiór dobrych praktyk w zakresie technik audytu etycznego, który ma pomóc audytorom w przeprowadzeniu audytów wysokiej jakości, a dostawcom udostępnić jeden audyt wielu klientom.

Jakie są główne elementy audytu SMETA?

Audyt SMETA składa się z trzech elementów, w tym:

 • Powszechny format planu działań naprawczych
 • Wytyczne dotyczące najlepszych praktyk w zakresie przeprowadzania audytów etycznego handlu
 • Powszechny format raportu z audytu

Jaki zakres obejmuje Audyt SMETA?

 • Zakres lokalizacji: Zakres objęty licencją biznesową (obszar produkcyjny, magazyn, akademik itp.)
 • Zakres personelu: wszyscy pracownicy pełnoetatowi, w tym pracownicy, kierownictwo, ochrona itp.
 • Lista kontrolna  2-filarowego audytu SMETA  obejmuje: standardy pracy, BHP, systemy zarządzania, uprawnienia do pracy, podwykonawstwo i praca nakładcza, ocena środowiskowa (uproszczona).
 • Lista kontrolna  4-filarowego audytu SMETA  obejmuje: standardy pracy, bezpieczeństwo i higienę pracy, systemy zarządzania, uprawnienia do pracy, podwykonawstwo i pracę nakładczą, ocenę środowiskową (kompleksową) oraz etykę biznesową.

Często zadawane pytania dotyczące audytu SMETA

Czy raport z audytu V-Trust SMETA jest powszechnie uznawany?

Absolutnie! Raport z audytu V-Trust SMETA jest powszechnie akceptowany przez różne marki i firmy, ponieważ V-Trust jest stowarzyszoną firmą audytową (AAC) firmy Sedex, a także firmą członkowską APSCA (Stowarzyszenie profesjonalnych audytorów ds. zgodności społecznej).

Uwaga: Affiliate Audit Company (AAC) to strona trzecia upoważniona do przeprowadzania audytów SMETA w imieniu Twojej firmy. Tylko firmy audytorskie z kontem Sedex Affiliate Audit Company mogą przeprowadzać audyty SMETA i uzyskiwać dostęp do funkcji i korzyści systemu Sedex Advance, za pomocą którego firmy audytorskie mogą zarządzać danymi z wielu lokalizacji na jednym koncie. V-Trust jest AAC firmy Sedex i jest upoważniony do przeprowadzania audytów SMETA.

Ile dni wcześniej należy umówić się na Audyt SMETA?

Chociaż czasami możliwe jest nawet zarezerwowanie audytu następnego dnia w przypadku wielu klastrów produkcyjnych, w których V-Trust ma duży zespół pełnoetatowych audytorów, zalecamy rezerwację u nas z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Wczesna rezerwacja jest ważna dla odpowiedniego zaplanowania i dobrego przygotowania przed audytem.

Z kim będę w kontakcie przez cały proces?

Będzie jeden dedykowany opiekun klienta, który zostanie wyznaczony jako główny punkt kontaktowy w V-Trust. Otrzymasz szybką odpowiedź, gdy tylko będziesz mieć jakiekolwiek pytania dotyczące ustaleń dotyczących audytu SMETA.

Czy należy powiadomić dostawcę o audycie SMETA?

W zależności od wyniku zarządzania ryzykiem i/lub planowania audytu, istnieją trzy możliwe rodzaje powiadomień o audytach:

 • Zapowiedziany audyt: data audytu jest ustalana z audytowaną fabryką lub ujawniana jej
 • Audyt półzapowiedziany, termin audytu przypada w uzgodnionym „oknie”. Okno audytu może wynosić od 2 tygodni do 2 miesięcy. Zaleca się 3-tygodniowe okno, aby zoptymalizować wynik.
 • Audyt niezapowiedziany: skontrolowana fabryka nie jest powiadamiana z wyprzedzeniem.

Jak długo trzeba czekać na wynik audytu SMETA?

Oficjalny raport z audytu SMETA, sprawdzony i podpisany przez upoważnionego kierownika technicznego V-Trust, będzie dostępny w ciągu 3 dni po każdym audycie i można go przesłać do systemu Sedex w ciągu pięciu dni.

Co zrobić, jeśli mam pytania po sprawdzeniu raportu z audytu V-Trust SMETA?

Nie wahaj się z nami skontaktować, gdy masz jakiekolwiek pytania. Zespół V-Trust jest zawsze dostępny nawet po zakończeniu audytu SMETA.

Jak klasyfikowane są wyniki audytu SMETA?

Domyślnie, o ile klient nie ma specjalnych wymagań, raport nie zawiera informacji o powadze niezgodności, co oznacza, że ​​raporty z audytu SMETA nie zawierają wniosków, ocen ani wyników „Zdany” lub „Niezaliczony”, nie wydaje się też zaświadczenia. Klient wykona telefon w sprawie wyniku audytu na podstawie ustaleń z audytu.

Przez ile lat raport z audytu SMETA może zachować ważność?

Raport z audytu SMETA nie ma daty ważności, a okres ważności określa klient według własnych kryteriów. Większość klientów ustala jeden rok jako okres ważności do przeprowadzenia corocznego audytu.

Ile razy audytor musi odwiedzić fabrykę w celu przeprowadzenia audytu SMETA?

Po pełnym audycie wstępnym, który jest pierwszym audytem zakładu pracy, następuje sekwencja audytów, które w zależności od kodu klienta i wyników pełnego audytu wstępnego mogą być konieczne do przeprowadzenia, takie jak audyt okresowy który służy do bieżącego monitorowania lokalizacji dostawców lub Audytu Uzupełniającego, który służy do sprawdzenia postępów w stosunku do problemów stwierdzonych podczas audytu wstępnego.

Istnieją trzy rodzaje audytu uzupełniającego:

 • Pełny audyt uzupełniający: pełny audyt, taki sam jak audyt początkowy, ale uwzględniający ustalenia z poprzedniego audytu.
 • Częściowy audyt uzupełniający: sprawdza jedynie postęp w odniesieniu do problemów wykrytych podczas poprzedniego audytu.
 • Audyt uzupełniający na komputerze: można go wykorzystać do określonych działań naprawczych, w przypadku których wizyta w fabryce nie jest wymagana i zamiast tego można je zweryfikować zdalnie, np. za pomocą dowodów fotograficznych lub dokumentów dostarczonych pocztą elektroniczną.

Jakie inne usługi mogę wybrać poza audytem SMETA?

Oprócz audytu SMETA, V-Trust świadczy również inne usługi, takie jak: Audyt Fabryki, Kontrolę Przedwysyłkową Towaru, Nadzór Załadunku Kontenera czy Inspekcje Podczas Produkcji.


V-Trust Inspection Service. Usługi inspekcyjne w Chinach i Azji Południowej

V-Trust Inspection Service to wiodąca firma inspekcyjna świadcząca swoje usługi w Chinach, Indiach, Wietnamie, Bangladeszu, Tajlandii, Indonezji, Pakistanie, Kambodży i Malezji.

Firma działa od 2006 roku, jako niezależna firma inspekcyjna posiada akredytacje CNAS 17020, AQSIQ, ILAC i IFIA Accreditation (Międzynarodowa Federacja Agencji Kontrolnych) oraz certyfikaty ISO9001: 2015. V-Trust jest Sedex Affiliate Audit Company, co pozwala firmie przeprowadzać audyty społeczne SMETA w Chinach, Indiach i Wietnamie.

Jako niezależna firma inspekcyjna V-Trust posiada solidną sieć inspektorów obejmującą większość rejonów Chin oraz kraje Azji Południowo-Wschodniej (ponad 90% produktów eksportowych jest wytwarzanych na tych obszarach). 

Firma V-Trust posiada ponad 360 pełnoetatowych inspektorów, którzy są dobrze wyszkoleni, niezawodni, godni zaufania oraz doświadczeni w kontroli szerokiego zakresu produktów.

Tylko w 2022 roku ponad 12 000 importerów oraz kupców z całego świata skorzystało z usług V-Trust. Firma w tym czasie dla swoich klientów przeprowadziła ponad 110 000 inspekcji

Poza usługami inspekcyjnymiV-Trust oferuje swoim Klientom również usługi kontroli jakości, weryfikacji kontrahenta, audytu fabryk, oceny dostawców oraz przeprowadzenie testów laboratoryjnych. Laboratoria V-Trust są akredytowane przez międzynarodowe instytucje, m.in. CNAS, CPSC, UL, IECEE itd. 

Kontrola jakościOcena kontrahentaTesty i certyfikacja
Kontrola przedwysyłkowa towaru PSI
Kontrola podczas produkcji DPI
Nadzór załadunku kontenera CLS
Monitorowanie produkcji PMI
Audyt fabryki FA
Audyt społeczny SA
Audyt SMETA (Sedex Members Ethical Trade Audit)
Audyt kredytowy kontrahenta CA
Testy próbek SC
Testy zgodności EU
Testy zgodności US
Inne testy, certyfikacja i standaryzacja

Polscy importerzy wybierają najczęściej takie usługi jak: Audyt Fabryki, Kontrolę Przedwysyłkową Towaru, Nadzór Załadunku Kontenera czy Inspekcje Podczas Produkcji.

Kontakt w języku angielskim:
E-mail: doris.li@v-trust.com
v-trust.com